"Wędrówka po zdrowie"

"Aktywni" to grupa młodych, pełnych energii, czytelniczek pragnących działać na rzecz swojej społeczności, która funkcjonuje w naszej Bibliotece od stycznia 2013. Jako grupa nieformalna objeta patronatem Gminnej Biblioteki Publicznej w Biłgoraju z/s w Soli została beneficjentem programu Działaj Lokalnie  VIII. Projekt Wędrówka po zdrowie", złożony przez "Aktywnych", znalazł uznanie komisji grantowej i otrzymał dotację w wysokości 2600 złotych. Projekt jest realizowany od lipca do września 2013r. w naszej Bibliotece.

Głównym celem projektu jest promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród mieszkańców lokalnej społeczności. Działania zakładające podniesienie sprawności psycho-fizycznej uczestników projektu, rozpoczeły się od spotkania z pielęgniarką, która mówiła o konieczności dbania o kondycję fizyczną oraz o zasadach prawidłowego odżywiania.

Kolejnym etapem w realizacji projektu były zajęcia nordic walking, które prowadził pan Mariusz Hadam. Instruktor przybliżył historię nordic walking oraz przedstawił zalety uprawiania tej formy aktywności. Podczas zajęć uczestnicy poznali metody dobierania sprzętu oraz techniki chodzenia. Następnie rozpoczeły się wspólne marsze, które miały na celu promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego oraz integrację mieszkańców poprzez wspólne spacery po okolicy. Zorganizowany został także rajd rowerowy jako inna forma aktywnego spędzania czasu wolnego.