DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ 

1.Gminna Biblioteka Publiczna w Biłgoraju z/s w Soli, Sól 87

Biblioteka mieści w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, Sól 87. Lokal biblioteki mieści się na parterze, składa się z dwóch pomieszczeń, gdzie w jednym znajdują się komputery
z dostępem do Internetu. Pomieszczenia częściowo przystosowane są dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Istnieje możliwość zapewnienia asysty bibliotekarza przy wejściu do budynku, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym- tel.84 /  687 04 80.  Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych  Do pomieszczeń biblioteki można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem. W bibliotece nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych dla osób słabosłyszących, nie ma też oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie możliwości skorzystania
z tłumacza języka migowego.

2. Gminna Biblioteka Publiczna w Biłgoraju z/s w Soli - Filia w Bukowej, Bukowa 98

Biblioteka mieści się w budynku  Szkoły Podstawowej w Bukowej, usytuowana jest na pierwszej kondygnacji, wejście po wysokich schodach. Pomieszczenie nieprzystosowane  dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. W bibliotece nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych dla osób słabosłyszących, nie ma też oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Występującymi barierami są:

- schody

- brak windy

- brak toalet dla osób niepełnosprawnych

- ograniczenia w ciągach komunikacyjnych

- brak parkingu dla osoby niepełnosprawnej

2.   Gminna Biblioteka Publiczna w Biłgoraju z/s w Soli - Filia w Dąbrowicy, Dąbrowica 138a

Biblioteka mieści się w budynku Szkoły Podstawkowej w Dąbrowicy, usytuowana  jest  pomieszczeniu piwnicznym, wejście po schodach. Pomieszczenie nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. W bibliotece nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych dla osób słabosłyszących, nie ma też oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Występującymi barierami są:

- schody

- brak windy

- brak toalet dla osób niepełnosprawnych

- ograniczenia w ciągach komunikacyjnych

- brak parkingu dla osoby niepełnosprawnej

3. Gminna Biblioteka Publiczna w Biłgoraju z/s Soli  - Filia Biblioteczna w Dereźni, Dereźnia Solska 1a

Biblioteka mieści się w budynku Szkoły Podstawowej w Dereźni Solskiej, usytuowana jest na parterze, wejście bezpośrednio z chodnika,  korytarz.. Pomieszczenie nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. W bibliotece nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych dla osób słabosłyszących, nie ma też oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.  

Występującymi barierami są:

- brak windy

- brak toalet dla osób niepełnosprawnych

- ograniczenia w ciągach komunikacyjnych

- brak parkingu dla osoby niepełnosprawnej

2.   Gminna Biblioteka Publiczna w Biłgoraju z/s w Soli - Filia w Hedwiżynie, Hedwiżyn 88b

Biblioteka mieści się w budynku Szkoły Podstawkowej w Hedwiżynie, usytuowana  jest  pomieszczeniu piwnicznym, wejście po schodach. Pomieszczenie nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. W bibliotece nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych dla osób słabosłyszących, nie ma też oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma  możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. 

Występującymi barierami są:

- schody

- brak windy

- brak toalet dla osób niepełnosprawnych

- ograniczenia w ciągach komunikacyjnych

- brak parkingu dla osoby niepełnosprawnej

3. Gminna Biblioteka Publiczna w Biłgoraju z/s Soli  - Filia Biblioteczna w Korytkowie Dużym, Korytków Duży 118

Biblioteka mieści się w budynku Szkoły Podstawowej w Korytkowie Dużym, usytuowana jest na parterze, wejście po schodach,  korytarz. Pomieszczenie nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. W bibliotece nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych dla osób słabosłyszących,  nie ma też oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.   

Występującymi barierami są:

- schody

- brak windy

- brak toalet dla osób niepełnosprawnych

- ograniczenia w ciągach komunikacyjnych

- brak parkingu dla osoby niepełnosprawnej