Gminna Biblioteka Publiczna w Biłgoraju z/s w Soli

Sól 87,

23-400 Biłgoraj,

tel. 84 687 04 80,

e-mail: gbp.sol@op.pl


Filia Biblioteczna w Korytkowie Dużym

Korytków Duży 118,

23-400 Biłgoraj

e-mail: bibliotekakorytkowduzy@gmail.com


Filia Biblioteczna w Bukowej

Bukowa 98

23-400 Biłgoraj

e-mail: bibliotekabuk@vp.pl


Filia Biblioteczna w Dąbrowicy

Dąbrowica 138a,

23-400 Biłgoraj

e-mail: b_p_dabro007@op.pl


Filia Biblioteczna w Hedwiżynie

Hedwiżyn 88b,

23-400 Biłgoraj

e-mail: bibliotekahedwizyn@onet.pl


Filia Biblioteczna w Dereźni

Dereźnia 1a

23-400 Biłgoraj

e-mail: bibliotekadereznia@onet.pl