Filia Biblioteczna w Korytkowie Dużym

Korytków Duży 118

ZOFIA KARCZMARZYK

e- mail: bibliotekakorytkowduzy@gmail.com