Filia Biblioteczna w Dereźni

Dereźnia Solska 1a

MARIA KAWALEC

e-mail: bibliotekadereznia@onet.pl