Zofia Nizio - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Biłgoraju z/s w Soli

Małgorzata Andrzejewska - Gminna Biblioteka Publiczna w Biłgoraju z/s w Soli

Zofia Karczmarzyk - Filia Biblioteczna w Korytkowie Dużym

Dorota Malec - Filia Biblioteczna w Bukowej

Lucyna Bielak - Filia Biblioteczna w Dąbrowicy

Justyna Wróbel - Filia Biblioteczna w Hedwiżynie

Maria Kawalec - Filia Biblioteczna w Dereźni