Gminna Biblioteka Publiczna w Biłgoraju z/s w Soli

zaprasza na
 
Rajd Nordic Walking – „Wędrówka po zdrowie”
 
który odbedzie się
 
w niedzielę 29 września 2013 r.
 

- godz. 1500 - zbiórka uczestników przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Soli
- przemarsz do miejsca docelowego - Parku Solidarności w Biłgoraju na Piknik „Działaj Lokalnie”
- możliwość wypożyczenia kijków w bibliotece
 
Rajd zorganizowany jest w ramach projektu "Wędrówka po zdrowie" dofinansowanego ze środków Programu "Działaj Lokalnie VIII" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, Gminę Miasto Biłgoraj, Gminę Biłgoraj i Gminę Zwierzyniec.