Narodowe Czytanie

13 września w Gminnej Bibliotece Publicznej w Biłgoraju z/s w Soli odbyło się Narodowe Czytanie. Jest to coroczna akcja społeczna polegająca na wspólnym czytaniu literatury ojczystej, pod patronatem Pary Prezydenckiej. Celem akcji jest popularyzacja czytelnictwa oraz wzmacnianie poczucia narodowej tożsamości poprzez kontakt z największymi dziełami literatury polskiej. W akcji udział biorą instytucje oraz osoby prywatne w kraju i za granicą. Fragmenty dzieł odczytywane są publicznie, również w środkach masowego przekazu, Inicjatywa zapoczątkowana została w 2012 przez ówczesnego prezydenta RP. W tym roku jako lekturę wybrano utwór Elizy Orzeszkowej "Nad Niemnem". Jest to najsłynniejsza publikacja wybitnej pisarki, tworzącej w epoce pozytywizmu, którą dwa razy nominowano do Nagrody Nobla. Powieść wybrano m.in. dlatego, że porusza temat Powstania Styczniowego, którego 160. rocznicę obchodzimy w tym roku. „Nad Niemnem” doczekało się dwukrotnej ekranizacji. Pierwszy film powstał w 1939 roku, jednak zaginął podczas drugiej wojny światowej. Kolejnym nakręconym na jej podstawie obrazem był ten z 1987 roku. W tym roku do czytania zaproszone zostały Panie z nieformalnej grupy seniorek w Soli oraz członkowie Zespołu Śpiewaczego "Więź". Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział.