Kraszewski. Komputery dla bibliotek

Gminna Biblioteka Publiczna w Biłgoraju z/s w Soli jest Beneficjentem Programu Instytutu Książki. „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”. Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych i wyrównanie szans mieszkańcom miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy. W ramach programu zakupiono nowoczesny sprzęt elektroniczny: 3 laptopy, 7 robotów edukacyjnych i 6 gogle wirtualne. Sprzęt zakupiono dzięki dofinansowaniu Instytutu Książki, który jest operatorem Programu „ Kraszewski.  dla bibliotek”.  Całkowity koszt zadania wyniósł 36 000,00 zł, z czego 30 000,00 zł dofinansowania z Instytutu Książki. Cały ten sprzęt posłuży do poszerzenia oferty działań biblioteki głównej zarówno jak i filii bibliotecznych.