„Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych" - pierwsze spotkanie

8 lipca 2013r. w naszej bibliotece rozpoczął się cykl spotkań w ramach mikrograntu "Podaj Dalej". Pierwsze spotkanie odbyło się pod hasłem: "Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych". Podczas spotkania wymieniono doświedczenia i omówiono metody pracy w nowoczesnej bibliotece. Wspólnie doszliśmy do wniosku, że książka w bibliotece jest bardzo ważna, ale najważniejszy jest człowiek, któremu owa  książka ma służyć.  Dyskutowano o specyficznej roli bibliotekarza, który w środowisku wiejskim jest nie tylko przewodnikiem po świecie literatury lecz także organizatorem uczestnictwa w kulturze, prowadzenia działalności  edukacyjnej pozwalającej korzystać mieszkańcom z intelektualnego dorobku ludzkości zarówno poprzez korzystanie z tradycyjnych nośników takich jak książka, jak i wdrażanie ich do korzystania z nowych technologii. Na koniec zgodnie uznaliśmy, że wiejskie biblioteki pełnią rolę centrów aktywności lokalnej, w których można spotkać się i  porozmawiać, nauczyć się obsługiwać komputer, uzyskać poradę prawną, a bibliotekarze dzięki stałym kontaktom z mieszkańcami, poznają potrzeby społeczności lokalnej i mogą podjąć działania odpowiednie do ich potrzeb.