"Podajemy dalej... "- trzecie spotkanie

8 sierpnia 2013r. odbyło się trzecie spotkanie dla bibliotekrzy w ramach mikrograntu "Podaj Dalej", którego tematem był: "Wizerunek i promocja biblioteki w środowisku lokalnym". Podczas warsztatów poruszono problem marketingu w bibliotece, uzupełniona i ugruntowana została wiedza dotyczącą promocji biblioteki i narzędzi promocyjnych, jakich można używać w bibliotekach by przyciagnąć nowych użytkowników. Wspólnie debatowano o tym, w jaki sposób dotrzeć z ofertą bibliotek do społeczności lokalnej, jak wykorzystać do tego nowoczesne środki przekazu np. Internet, mowa była również o współpracy bibliotek z mediami. Spotkanie było niezwykle interesujące i inspirujące, miało formę ciekawych prezentacji i warsztatów,  pozwoliło poszukać nowych rozwiązań promocyjnych oraz  zastanowić się nad całościowym planem promocji bibliotek. wymieniono doświadczenia na temat sposobów promocji zbiorów i usług bibliotek, budowaniu wizerunku biblioteki i bibliotekarza oraz skutecznego sposobu komunikowania się ze środowiskiem lokalnym i mediami.  Udział biblioteki w Programie Rozwoju Bibliotek oprócz pozyskanego sprzętu i środków finansowych miał także duże znaczenie prestiżowe.