"Podaj Dalej..." - wirtualnie

Czwarte, a zarazem ostatnie spotkanie  w ramach mikrograntu: "Podaj Dalej" zaplanowane przez naszą Bibliotekę odbyło się 30 sierpnia 2013r., tym razem przebiegło w przestrzeni wirtualnej, a mianowicie za pomocą Skype'a. Uczestnicy spotkania poznali platformę mammedia.pl, na której będą mogli wydawać gazetkę internrtową. Omówione zostały także najpopularniejsze portale społecznościowe, zalety i zagrożenia fanpage'a bibliotecznego. Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany doświadczeńi i poglądów dotyczących wykorzystania najnowszych technologii w pracy bibliotekarza. Podczas wideokonferencji rozmawiano o minionych osobistych wizytach oraz na temat korzyści jakie niosły ze sobą trzy poprzednie spotkania.

Wszystkim uczestnikom serdzecznie dziękujemy za aktywny udział.