Orange dla bibliotek 2014

Informujemy, że wniosek złożony w 2014 roku przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Biłgoraju z/s w Soli do Fundacji Orange został pozytywnie zaakceptowany.
Przyznana została dotacja w wysokości: 3 450,95 zł.
Program "Orange dla bibliotek zapewnia bezpłatny dostęp do Internetu w GBP w Biłgoraju z/s w Soli oraz w Filiach.