Wyjazdowe szkolenia bibliotekarzy województwa lubelskiego do Białej Podlaskiej i Włodawy

W dniach 14.09.2016 r. – 15.09.2016 r. odbyły się wyjazdowe szkolenia bibliotekarzy województwa lubelskiego zorganizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im.H. Łopacińskiego w Lublinie w ramach projektu „ Od projektu do efektu – oferta szyta na miarę” współfinansowanych ze środków Instytutu Książki w Warszawie w ramach zadania „Szkolenia dla bibliotekarzy 2016”. Celem szkoleń było wzmacnianie kompetencji bibliotekarzy w zakresie pracy z młodzieżą oraz rozszerzenie oferty bibliotek dla tej grupy użytkowników. Bibliotekarze uczestniczyli w cyklu warsztatów szkoleniowych jak również zwiedzili nowoczesne biblioteki XXI wieku w Białej Podlaskiej i we Włodawie oraz Muzeum Ikon w Białej Podlaskiej.

 

Zofia Nizio