Nowe komputery dla biblioteki

   Gminna Biblioteka Publiczna w Biłgoraju z/s w Soli otrzymała dofinansowanie w wysokości 29 500,00 (przy wkładzie własnym 15% tj. 6 300,00 zł.) z programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017”. Całkowity koszt projektu to kwota 35 800,00 zł. Jest to program ogłoszony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego a realizowany przez Instytut Książki w Krakowie. Program „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017” został stworzony z myślą o rozwoju bibliotek publicznych a jego głównym celem jest wyposażenie bibliotek publicznych w nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający mieszkańcom dostęp do nowoczesnych technologii. Dzięki tej dotacji zakupiono 7 laptopów z oprogramowaniem, 6 iPadów oraz 1 projektor. Sprzęt został zakupiony dla GBP z/s w Soli oraz dla filii bibliotecznych. Wyposażenie placówek bibliotecznych w nowoczesne urządzenia umożliwi bibliotekom prowadzenie ciekawych zajęć dla różnych grup użytkowników.
   Program „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” ma na celu podniesienie standardu bibliotek publicznych poprzez wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający korzystanie z cyfrowych zasobów a bibliotekarzom katalogowanie zbiorów bibliotecznych i udostępnianie ich online oraz zwiększenie poziomu atrakcyjności usług bibliotecznych, poprzez odpowiednie ich wyposażenie.
Była to już piąta edycja programu a Gminna Biblioteka Publiczna w Biłgoraju z/s w Soli dostała dofinansowanie po raz drugi.


/Zofia Nizio/