Kolejne nowości wydawnicze w naszej bibliotece

Gminna Biblioteka Publiczna w Biłgoraju z/s w Soli wzięła udział w akcji „Paczka Literacka” organizowanej przez Fundację Rozwoju  Społeczeństwa Informatycznego. W ramach tej akcji otrzymaliśmy 4 pakiety książek wydawnictwa Agora. Jeden pakiet zawierał 21 książek
i 2 audiobooki.

Wśród otrzymanych  publikacji znalazły się między innymi:  „Hitman”Juliusza Machulskiego,  „Muzyka mojego życia” Roberta Jankowskiego, „Polska ogórkowa” Michała Ogórka, „Podejrzany „ Andrzeja Wajdy, „Portrety z łagru” Michaiła Chodorowskiego, „Powrót do Sulejówka” Włodzimierza Kalickiego, „Powstanie warszawskie” Izy Michalewicz,  „Życie pod Monte Cassino” Władysława Andersa.

Książki są dostępne w GBP z/s w Soli, Filii  Bibliotecznej w Bukowej, Dąbrowicy i Korytkowie Dużym


Podobnie jak w latach ubiegłych Gminna Biblioteka Publiczna w Biłgoraju z/s w Soli  przystąpiła do Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych”, którego celem jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów bibliotek publicznych. W ramach tego projektu GBP z/s w Soli  otrzymała dotację w wysokości 7 323,00 zł. Zapraszamy po nowości wydawnicze na długie jesienne wieczory.