Będą nowe książki!

Już niedługo w naszej bibliotece pojawi się więcej książek, ponieważ otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 12 500 zł na ”Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025".Oznacza to, że czytelnicy i użytkownicy będą mogli korzystać z poszerzonej i odświeżonej oferty Gminnej Biblioteki Publicznej w Biłgoraju z/s w Soli wraz z filiami obejmującej systematyczny zakup nowości wydawniczych polskich
i zagranicznych autorów.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych, Kierunek interwencji 1.1. „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” to program wieloletni, cykliczny, realizowany w obrębie danego roku ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzący z budżetu państwa. Jego koordynatorem jest Biblioteka Narodowa.