Wiosną poezja rozkwita

24.03.2022

„Wiosną poezja rozkwita” Gminna Biblioteka Publiczna w Biłgoraju z/s w Soli poetycko powitała wiosnę. Razem z nadchodzącą wiosna 21 marca obchodzony jest Światowy Dzień Poezji ustanowiony przez UNESCO w 1999 r. w Paryżu. Celem tego dnia jest promocja czytania,...

czytaj dalej...

JAK FERIE TO TYLKO W BIBLIOTECE

02.03.2022

Tegoroczna zimowa przerwa w nauce dobiegła końca, a dzieci powróciły do szkoły, aby zdobywać cenną wiedzę.  Biblioteka na czas ferii przygotowała ciekawą propozycję dla młodszych czytelników i użytkowników biblioteki. Odbyło się sześć dwugodzinnych...


czytaj dalej...

Informacja

10.02.2022

0d stycznia 2022 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Biłgoraju z/s w Soli będzie otwarta w każdą ostatnią sobotę miesiąca w godzinach 10-14. 


czytaj dalej...

Finalizacja projektu - laptopy dla biblioteki

16.12.2021

Gminna Biblioteka Publiczna w Biłgoraju z/s w Soli zakończyła realizację projektu „ Sieć na kulturę w sieci” w podregionie chełmsko-zamojskim. Głównym celem projektu było  wyposażenie bibliotek w nowoczesny sprzęt komputerowy, podniesienie kompetencji i...


czytaj dalej...

Konkurs plastyczny „ Mój Przyjaciel Miś” –...

09.12.2021

„Miś ma uszy do targania – po to misiem jest, żeby mieć coś do kochania i otarcia łez” To już kolejny listopad z ukochanym pluszowym misiem -  bohater  książek mimo upływu lat, nadal jest częścią dziecięcego świata. To najsympatyczniejsza zabawka,...


czytaj dalej...

Uwaga konkurs

26.11.2021

Regulamin konkursu plastycznego  „Mój przyjaciel Miś”
 
Organizator- Gminna Biblioteka Publiczna w Biłgoraju z/s w Soli
 
Cele konkursu:
 • przybliżenie najmłodszym historii powstania pluszowego misia,
 • inicjowanie zainteresowań czytelniczych wśród najmłodszych dzieci poprzez przedstawienie sylwetki misiów jako bohaterów literackich
 • promowanie spontanicznej ekspresji plastycznej dziecka
 • rozwijanie kreatywności i dziecięcych talentów
 • rozwijanie umiejętności manualnych dzieci
Zasady uczestnictwa
 • zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej postać ulubionego misia- bohatera literatury dziecięcej
 • każda placówka biorąca udział w konkursie  dostarcza 5-8 prac  
 • oceniane będą tylko prace indywidualne
 • technika i format pracy –dowolna
 • do zgłoszonych prac muszą być dołączone oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych – ( załącznik nr 1)
 • do  prac muszą być dołączone metryczki – ( załącznik nr 2)
Ocena prac
1. Oceny prac dokona powołana przez organizatora komisja konkursowa.
2. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
 • dzieci 3- 4 letnie
 • dzieci 5 – 6 letnie
Przy ocenie prac najwyżej punktowana będzie:
 • samodzielność wykonania
 • pomysłowość
 • stopień trudności techniki
 • staranność wykonania
Nagrody
 • w każdej grupie wiekowej za zdobyte miejsca ( I,II,III ) oraz wyróżnienia,
 • lista laureatów zostanie zaprezentowana na stronie internetowej  biblioteki oraz na Facebook i lokalnych mediach
Prace przechodzą na własność organizatora konkursu
Zwycięskie prace konkursowe znajdą się na wystawie  w siedzibie Gminnej Bibliotece Publicznej w Biłgoraju z/s w Soli
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac biorących udział w konkursie
2. Prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane
3. Udział w konkursie oznacza jednocześnie akceptację niniejszego regulaminu
4. Prace należy dostarczyć do Gminnej biblioteki Publicznej w Biłgoraju z/s w Soli lub do filii biblioteki publicznej w danej miejscowości do dnia 30 listopada 2021  r.
 
W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:
tel. 84/6870480, e-mail: gbp.sol@ op.pl

 


czytaj dalej...